0%
Lecab Fastigheter AB

Lecab Plazas gym står nu klart och till befogenhet för alla studenter som bor där. Vi tackar @lecabfastigheter för förtroendet.