Personlig information / Integritetspolicy

Nordic Fighter AB, org nr 556676-5771 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Varför ska jag läsa denna policy?
Denna policy beskriver hur vi på Nordic Fighter AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?
Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:
Email, Namn, Kontaktuppgifter, Kön, Köphistorik, Kundsegment, Produktval, Erbjudanden, IP-adress, Sök- och användarbeteende på vår webbplats och Kommunikation med oss.

Hur kommer ni använda min information?
Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick och betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.
I det fall du skapar ett konto i vår webshop registrerar vi också de inloggningsuppgifter du har och din webshopshistorik. Vi använder dessa uppgifter om du behöver hjälp med ditt konto, för att du skall kunna skapa inköpslistor och förenkla dina framtida beställningar, för att kunna påminna om övergivna varor i den digitala orderkorgen och för att du skall kunna följa din orderhistorik. Vi använder också dina uppgifter när du kontaktar vår kundtjänst och har frågor om din beställning eller om du har en reklamation.
Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier. Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter. Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår webbplats

Hur länge kommer du ha min information?
För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre (3) år från ditt senaste köp. För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: tolv (12) månader från ditt senaste köp. För bokföring: sju (7) år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning. För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.
Vi behöver de också för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

Med vilka delar ni min information med?
Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.
Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.
Betalar du med kort/swish/bankgiro via någon av våra betalväxlar eller med faktura via Qliro AB sparas även dessa uppgifter hos respektive företag men inte hos oss. I det fall du är fakturakund hos oss lämnar du också ditt personnummer. Ditt personnummer används endast för att säkerställa identitet och betalning. Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt dela någon av dessa uppgifter med någon tredje part.

Vart har du min information?
Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.
När du handlar i vår webbshop skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering SSL (Secure Sockets Layer).

Vad är mina rättigheter?
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller ta bort ditt egna konto helt från vår webbplats.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen/GDPR.

Hur kan jag använda mina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) så behöver du kontakta dem.

Kakor
En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.
Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av kakor kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
(Källa: Post & Telestyrelsen, http://www.pts.se/)

Youtube
Genom att använda våran hemsida så godkänner du också Youtubes Terms Of Service
https://www.youtube.com/static?template=terms
Vi använder oss av Youtubes API Service
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Uppdateringar till denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 11e April 2023.

Hur du kan kontakta oss
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Alexander Hjelm
Nordic Fighter AB
Industrigatan 7
69550 Finnerödja
Telefon: +46-793 48 89 55
E-mail: [email protected]
To Top